top of page

動力遊艇 Horizon 56

基地:烏石港
型式:動力遊艇
產地:台灣
尺寸:56尺
空間設施:1房3廳2衛
乘載客戶人數:18人
推薦客戶人數:12人
淡季10-4月半日5小時價格: NTD$78,000
旺季5-9月半日5小時價格: NTD$88,000

S__4882447.jpeg
S__4882452.jpeg
S__4882449.jpeg
S__4882450.jpeg
12.jpeg
S__4882451.jpeg

Technical Details

  • Model : Horizon

  • Length: :17.10M/56ft

  • Width: 4.85M/15.8ft

  • Displacement:40Ton/88185lb

  • Date: 2013

bottom of page