top of page

雙體帆船 Bali 45

基地:烏石港
型式:雙體帆船 Catamaran
產地:法國
尺寸:45尺
空間設施:3房2廳1廚3衛
乘載客戶人數:18人
推薦客戶人數:12人
淡季10-4月半日5小時價格: NTD$78,800
旺季5-9月半日5小時價格: NTD$88,800

63031-15641567.jpeg

Technical Details

  • Model : Bali 450

  • Length: 13.6M/44.62ft

  • Width: 7.42M/24.34ft

  • Displacement:11.4Ton/22949lb

  • Date: 2019

BALI4.5-Nav3-©JK.jpg
bottom of page